Muligheter foran oss

I dag tirsdag 5. mai 2015, arrangerer Bergen Reiselivslag sitt Årsmøte. Årsmøtet og foredrag med fokus på kultur og ikke minst den store informasjonsworkshopen «Avspark 2015» samler 250 av byens reiselivsansatte til refleksjon og fokus på morgendagen.

Ole Warberge, Reiselivsdirektør i Bergen

Ole Warberg, Reiselivsdirektør i Bergen. Foto: Helge Hansen

2014 var et rekordår for antall overnattinger og tilreisende til Bergen. Kun en gang på 32 år har antall gjestedøgn økt mer fra ett år til et annet og året legger seg på en rekke av år med oppgang. Med en beleggsprosent på 72 % har også prisen man får per solgte rom vært blant det høyeste i Norge. Vi har altså sett en bedret lønnsomhet.

I perioden 2013 og frem til 2017, vil Bergensregionen kanskje få over 50 % flere hotellrom, dersom alle planlagte prosjekter blir en realitet. De siste 10 årene har vi sett 1 million flere tilreisende. Skal vi holde lønnsomheten, må altså volumet også betydelig opp i årene som kommer. Vårt mål er enda 1 million flere tilreisende for de neste 10 årene!

Men en ting er at vi her i vår region får et økt tilbud. Den samme utviklingen ser vi også i en rekke byer i Norge og ellers i Skandinavia. Dette medfører at vi også vil få en økt konkurranse med andre regioner.

Det er enighet om at vi må se på denne utviklingen med «mulighetenes øyner». Vi når våre mål for inneværende 5 års plan som går ut i 2015. Men vi må altså heve våre ambisjoner ytterligere for å skape både volum og lønnsomhet.

Strategier for vekst
Sammen med investeringer i nye cruiseferger og ny terminal på Flesland, vil investeringsrammen i perioden nå hele 10 milliarder kroner. Sammen med de mange nye flyruter som er kommet, vil vi bedre tilgjengeligheten både til Bergen og de norske fjordene, noe som er avgjørende for vekst. Videre er det viktig at vi styrker regionens attraksjonskraft på kultur- og opplevelsessiden, samt utvikler enda flere arenaer for idrett og kultur med høy kvalitet. I tillegg til dette er det av stor betydning at vi styrker arbeidet innen salg, profilering og markedsføring, noe som betyr både økt pengemengde og smart jobbing.

Med en klar hovedsesong som har strukket seg i tid og nå dekker minst 5 måneder fra mai og ut september, har det alltid vært en prioritet å styrke resten av året. Med en kapasitetsutnyttelse på 70-80 % på byens hoteller også vår og høst samt en god prisutvikling de siste årene, erfarer vi at målene vi fortløpende satte oss, også her er innfridd. En viktig årsak til god vekst og et tilsvarende bedre potensial, er både produktutviklingen av kulturtilbudet og markedsføringen av destinasjonen fra alle aktører i lavsesongen. Denne strategien vil altså måtte forsterkes i årene som kommer.

Det er fremdeles usikre tider internasjonalt hos noen av våre største markeder, mens andre viser gode vekstpotensialer. Stagnasjonen i norsk næringsliv fra vinteren 2015 gir oss noen utfordringer. En god kronekurs er dog i vår favør og vil bidra til flere tilreisende fra det store utland, samtidig som færre nordmenn reiser ut.

Vi ser at det i Norge er store regionale forskjeller, ikke minst mellom byer og distrikter. Ser vi til hva som skjer i mange byregioner i Europa, er utviklingen i Norge etter hvert ganske parallell. Altså at byregioner vokser.

Reiselivsnæringen i Bergen består av bedrifter innen opplevelser, kultur, overnatting, servering, transport og formidling. Sammen med naturen i både Norge som helhet og spesielt i vår region, er aktørene gjensidig avhengige av hverandre for å kunne skape et helhetlig reiselivsprodukt.

Reiselivsnæringen er en av verdens største og raskest voksende næringer. Reiselivet i vår region har i nesten 100 år vært organisert i fellesfunksjoner for å rette vårt blikk mot verden som helhet. Andelen av tilreisende fra oversjøiske markeder er høy og sammen med en stadig bredere målgruppe på europeisk basis, utgjør de utenlandske besøkende en viktig del av verdiskapingen i Bergen.

En aktiv offentlig politikk og mange dyktige mennesker innen kultur, opplevelser, handel, servering, overnatting og organisasjonsapparatet har bidratt til denne positive utviklingen. Samtidig har vi også nytt godt av en økende velstand som gir muligheter for flere å reise både oftere og lengre. Dette har for øvrig også skapt mange konkurrerende destinasjoner på banen. Med dette er det avgjørende at markedsføringen både nasjonalt og internasjonalt for fremtiden holdes på et høyt og aktivt nivå.

En sterk attraksjonskraft
En sterk attraksjonskraft er av avgjørende betydning for Bergens og regionens mulige utvikling de neste 5-10 årene. ”La oss gi deg en grunn til å velge oss”, må være fokusord i dialog med kundene. Dette er like gjeldende i kampen om å få møter, konferanser og kongresser lagt til regionen som at ferie- og fritidsreisende skal besøke oss. I denne tanke må vi skape en helhetlig opplevelse hvor stikkordene skal være bærekraftig bruk av ressursgrunnlaget vårt som er naturen og kultur, estetikk i bygningsmasse og urbane elementer som utvikler atmosfære og miljø, en best mulig tilgjengelighet og unike, verdifulle opplevelser. Altså, en attraktiv by og region å besøke.

Vårt mål må være å utvikle et samfunn og opplevelser som er givende for oss som bor og virker i byen og regionen. Klarer vi det, skaper vi også grunnlag for interesse fra de besøkende markeder. Noe som også gir grunnlag for lønnsom næringsutvikling. I denne ånd er vi en del av regionens felles visjon: Sammen skal vi skape en dynamisk vekstregion. En mangfoldig region preget av kunnskap, utviklingsvilje og samhandling.

Internasjonale trender viser økt fokus på opplevelser. En rekke destinasjoner setter kultur i fokus for utvikling av både reiseliv, identitetsbygging og næringsliv for øvrig. I landets handlingsplan for reiselivet fokuseres det på omdømmesatsing, utvikling av verdifulle opplevelser og operativ markedsføring gjennom slagordet ”Powered by nature”. De norske fjordene er her et hovedfyrtårn i profileringen.

Våre fokusområder for økt vekst vil være å;

  • styrke posisjonen som innfallsport til de norske fjordene
  • styrke posisjonen som ledende kultur- og opplevelsesby
  • styrke posisjonen som møte,- og arrangementsby
  • styrke posisjonen som regionalt senter og motor

Det er vårt felles ansvar å delta samlet i å utvikle Bergen som reiselivsdestinasjon. Bergen Reiselivslag skal fortsatt ta ansvar for å være spydspiss i markedsføring, profilering og produktutvikling av byen og regionen!

Ole Warberg
Reiselivsdirektør

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s