Måned: oktober 2015

Feil forståelse av kompetanse i reiselivet

I mitt virke møter jeg en del kommentarer i næringspolitisk sammenheng i forhold til satsingsområder og prioriteringer i ulike regioner, utsagn som «reiseliv skiller seg fra de øvrige næringene ved at den ikke er kompetanse- og kunnskapsdrevet og har lav produktivitet og lønnsevne».

Ole Warberge, Reiselivsdirektør i Bergen

Ole Warberge, Reiselivsdirektør i Bergen

Reiselivet består av 3 segmenter; yrkestrafikken, møte- og arrangementsmarkedet og ferie- og fritidsmarkedet. Det segmentet med størst potensial og høyest betalingsevne er «møte- og arrangementsmarkedet», herav kongresser, konferansen og arrangementer innen kultur og idrett. Ved siden av å være det mest lønnsomme segmentet er også disse målgruppene viktige møteplasser for å befeste andre næringers sterke ønske om en bedre posisjonering. Altså en dobbel effekt. (mer…)