Nå er det bare å stå på!

I dag samles over 350 personer fra reiselivsnæringen i Bergen til seminar, Årsmøte og «Avspark 2018». Samlingen gir oss kraft til å gripe mulighetene som ligger foran oss!

2017 var nok et rekordår for antall overnattinger og tilreisende til Bergen med nesten 200.000 flere gjestedøgn. Og en slik vekst må vi fortsette med de neste årene skal vi klare å ta ut potensialet i ny kapasitet på overnatting, transport og en ny flyplassterminal.

FJORDNORWAY-BERGEN-5365

Foto: Sverre Hjørnevik / fjordnorway.com

I perioden 2014 og frem til 2019, vil Bergensregionen kanskje få opp til 60 % flere hotellrom, dersom alle planlagte prosjekter blir en realitet. De siste 10 årene har vi sett 1 million flere tilreisende. Skal vi holde lønnsomheten, må også volumet betydelig opp i årene som kommer. Vårt mål er enda 1 million flere solgte romdøgn for de neste 10 årene, fra 2014! I dette ligger også et mål om å skape hele 4.000 nye arbeidsplasser.

Men en ting er at vi her i vår region får et økt tilbud. Den samme utviklingen ser vi også i en rekke byer i Norge og ellers i Skandinavia. Dette medfører at vi også vil få en økt konkurranse med andre regioner. Det er enighet om at vi må se på denne utviklingen med «mulighetenes øyner». Vi må altså heve våre ambisjoner ytterligere for å skape både volum og lønnsomhet. Arbeidet med en ny Strategisk Reiselivsplan som vil være ferdig i 2018 skal søke å utvikle strategier som skal bistå destinasjonen i å nå sine mål.

Strategier for vekst

Investeringer på 12 milliarder kroner over 5 år med nye cruise ferger, ny terminal på Flesland og nye hoteller gir muligheter for vekst med stikkordet økt tilgjengelighet som nøkkelord.

Bergen Flesland foto Varde _ Avinor_

Foto: Varde / Avinor

20 nye flyruter i 2017 og 2018 vil vi bedre tilgjengeligheten både til Bergen og de norske fjordene, noe som er avgjørende for vekst.

Videre er det viktig at vi gir de tilreisende «en grunn til å reise» med å styrke regionens attraksjonskraft med produkt utvikling på kultur- og opplevelsessiden. Dette krever blant annet enda flere arenaer for idrett og kultur med høy kvalitet slik at satsingen på arrangementer kan fremmes. I tillegg til dette er det av stor betydning at vi styrker arbeidet innen salg, profilering og markedsføring, noe som betyr både økt pengemengde og smartere jobbing.

FJORDNORWAY-KOENGEN-BERGENLIVE-6705

Foto: Sverre Hjørnevik / fjordnorway.com

Fremtidens volumvekst vil kreve en sterkere besøksforvaltning av destinasjonen. Herav med fokus på en bærekraftig utvikling som skjer i harmoni med byens og regionens egen populasjon.

Med en klar hovedsesong som har strukket seg i tid og nå dekker minst 5 måneder fra mai og ut september, har det alltid vært en prioritet å styrke resten av året. Ny overnattingskapasitet gir muligheter, men også utfordringer med å øke volumet i vinterhalvåret. Historisk har vi innfridd målene, men vi har virkelig noe å strekke oss etter for å nå de nye målene.

En viktig årsak til god vekst og et tilsvarende bedre potensial, er både produktutviklingen av kulturtilbudet og markedsføringen av destinasjonen fra alle aktører i lavsesongen. Denne strategien vil altså måtte forsterkes i årene som kommer.

Eksportrettet verdiskaping

Internasjonal trafikk til Bergen har økt vesentlig de siste årene. Stagnasjonen i norsk næringsliv de siste årene ga oss noen utfordringer. En fortsatt god kronekurs er dog i vår favør og vil bidra til flere tilreisende fra det store utland, samtidig som færre nordmenn reiser ut. Samtidig må vi styrke konkurransekraften mot de andre nordiske landene som i 2017 hadde en større vekst enn Norge.

Vi ser at det i Norge er store regionale forskjeller, ikke minst mellom byer og distrikter. Ser vi til hva som skjer i mange byregioner i Europa, er utviklingen i Norge etter hvert ganske parallell. Altså at byregioner vokser.

Reiselivsnæringen i Bergensregionen består av bedrifter innen opplevelser, kultur, overnatting, servering, transport og formidling. Sammen med naturen i både Norge som helhet og spesielt i vår region, er aktørene gjensidig avhengige av hverandre for å kunne skape et helhetlig reiselivsprodukt.

Reiselivsnæringen er en av verdens største og raskest voksende næringer. Reiselivet i vår region har i nesten 100 år vært organisert i fellesfunksjoner for å rette vårt blikk mot verden som helhet. Andelen av tilreisende fra oversjøiske markeder er høy og sammen med en stadig bredere målgruppe på europeisk basis, utgjør de utenlandske besøkende en viktig del av verdiskapingen i Bergen.

troldhaugen juli_021 Dag Fosse

Foto: Dag Fosse

En aktiv offentlig politikk og mange dyktige mennesker innen kultur, opplevelser, handel, servering, overnatting og organisasjonsapparatet har bidratt til denne positive utviklingen. Samtidig har vi også nytt godt av en økende velstand som gir muligheter for flere til å reise både oftere og lengre. Dette har for øvrig også skapt mange konkurrerende destinasjoner på banen. Med dette er det avgjørende at markedsføringen både nasjonalt og internasjonalt for fremtiden holdes på et høyt og aktivt nivå.

Operasjonalisering av Cruise Strategien for Bergen 

Høsten 2016 lanserte vi en Cruise Strategi for Bergen. Denne ble også behandlet og vedtatt i Bergen bystyre i januar 2017. Bakteppe for planen er den sterke veksten de siste årene og behovet for råderett over utviklingen. Videre har det vært viktig å ta utfordringer på miljø, å tilpasse volumet etter Bergens tåleevne for besøkende samt styrke verdiskapingen med større landbasert omsetning.

Ved kapasitetsgrenser er det verdiskaping per besøkende som må ha rangen.

Cruise - Bergen Reiselivslag _ Jan M. Lillebø - visitBergen.com

Foto: Bergen Reiselivslag / Jan M. Lillebø – visitBergen.com  

Høsten 2017 ble det satt et tak på 4 skip og 9.000 passasjerer som kan ankomme Bergen daglig. Nå i vår skal Bystyret behandle det endelige taket med forslag fra Byrådet om et tak på 3 skip. Videre er det viktig at vi bidrar til å utvikle hjemmel for å sette tak på antall passasjerer med hensikt full lokal råderett og styring over hvordan vi ønsker Bergen skal vokse i de ulike reiselivs segment.

Fokus på attraksjonskraften

En sterk attraksjonskraft er av avgjørende betydning for Bergens og regionens mulige utvikling de neste 5-10 årene. ”La oss gi deg en grunn til å velge oss”, må være fokusord i dialog med kundene. Dette er like gjeldende i kampen om å få møter, konferanser og kongresser lagt til regionen som at ferie- og fritidsreisende skal besøke oss.

I denne tanke må vi skape en helhetlig opplevelse hvor stikkordene skal være bærekraftig bruk av ressursgrunnlaget vårt som er naturen og kulturen, estetikk i bygningsmasse og urbane elementer som utvikler atmosfære og miljø, en best mulig tilgjengelighet og unike, verdifulle opplevelser. Altså, en attraktiv by og region å besøke. Hele året!

Vårt mål må være å utvikle et samfunn og opplevelser som er givende for oss som bor og virker i byen og regionen. Klarer vi det, skaper vi også grunnlag for interesse fra de besøkende markeder. Noe som også gir grunnlag for lønnsom næringsutvikling. I denne ånd er vi en del av regionens felles visjon: Sammen skal vi skape en dynamisk vekst region. En mangfoldig region preget av kunnskap, utviklingsvilje og samhandling.

Internasjonale trender viser økt fokus på opplevelser innen kultur og natur. En rekke destinasjoner setter kultur i fokus for utvikling av både reiseliv, identitetsbygging og næringsliv for øvrig.

I landets handlingsplan for reiselivet fokuseres det på omdømmesatsing, utvikling av verdifulle opplevelser og operativ markedsføring gjennom slagordet ”Powered by Nature”. De norske fjordene er her et hovedfyrtårn i profileringen.

Våre fokusområder for økt vekst vil være å; 

  • styrke posisjonen som innfallsport til de norske fjordene
  • styrke posisjonen som ledende kultur- og opplevelsesby
  • styrke posisjonen som møte,- og arrangementsby
  • styrke posisjonen som regionalt senter og motor

2017 var et aktivt år for både Bergen og Bergen Reiselivslag. Gjennomføringen av Norwegian Travel Workshop med tilhørende arrangement også på MICE siden, skal gi resultater for fremtidig vekst fra det internasjonale markedet.

Sykkel VM 2017 var markedsmessig en stor suksess for Bergen som reiselivsdestinasjon og var et godt bidrag for større kjennskap fra markedene. Nedsiden var dessverre de tap som noen av våre medlemmer opplevde.

Ved siden av en sterk tilvekst av nye og gode hoteller som gir Bergen ny kapasitet, herav på møte- og arrangementssiden, var åpningen av ny terminal på Flesland årets store lansering. Arbeidet med nye flyruter får en ekstra boost i denne sammenheng.

Årsberetning 2017 og ytterligere beskrivelser av arbeidet som gjøres og tanker om fremtiden finner du på www.visitBergen.com.

 

Ole Warberg
Ole Warberg
Reiselivsdirektør i Bergen
E-post: ole@visitBergen.com

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s