Forfatter: olewarberg

HVA KAN BERGEN GJØRE MED DELINGSØKONOMIEN INNEN BOLIGUTLEIE?

Nordnes - Gjertrud Coutinho

Foto: Gjertrud Coutinho

Sommeren 2017 kom det frem en del innslag i media om boligområder i Bergen som var preget av korttidsutleie til turister. Herved kommer noen tips til hva Bergen kommune kan og bør gjøre.

Reiselivet er i vekst i Bergen og i regionen og vi har sterke ambisjoner for de neste årene. Det investeres i mangfoldige milliarder i hoteller og transport terminaler og vi skal arbeide aktivt med økt tilgjengelighet, styrking av attraksjonskraften som skal per reiselyst og ha økt fokus på salg og markedsføring.

Med økt etterspørsel er det også kommet en stor vekst i private utleiere som vil leie ut via digitale plattformer som Airbnb og booking.com. I en rekke byer i verden blir dette i større og større grad etter hvert regulert for å unngå negative følger og usunne konkurransevilkår. Vi i Bergen må også se på hvordan vi skal kunne oppnå råderett over denne utviklingen. Herved kommer noen gode tips.
(mer…)

SPISER KUN GRØNNSAKER OVER BAKKENIVÅ

I desember var jeg i posisjon høyt over Sibirs sletteland, med en cognac og en kaffe i hånden – på vei tilbake til gamlelandet etter en fjerde tur til Kina de siste 12 månedene. Solen gikk ned bak kabinen – skumringen fulgte meg på veien vestover.

Norge har som flere andre land opplevd en sterk vekst fra land i Asia. De fleste trender viser at denne regionen mot 2030 vil vise størst vekst. Først i sin egen region, senere også mot våre områder. Med unntak av Japan som i mange år var relativ stor i volum men som de siste 10 årene har vist en negativ trend, er det nå en rekke land som banker hardt på døren i sin iver for å reise til Norge.

(mer…)