Forfatter: owendelbo

Sesongstart i Turistinformasjonen

Hovedsesongen står plutseleg for døra og bankar. Den kjem like brått på kvart år, og plutselig fylles Turistinformasjonen opp av både turistar og sesongansatte. Salet av rundturar og fjordturar mangedobles, og sesongstengte attraksjonar vaknar opp fra vinterdvalen.

Det gjeld å vera forberedt, og me i Turistinformasjonen byrjar forberedelsane alt før påske. Det er viktig, for hvis me ikkje har alt på stell innan mai rasar korthuset saman – i alle fall nesten.

på båt

Eit knippe av årets ansatte på studietur til Skjerjehamn.

(mer…)

Positiv vekst i vinterferien

Vintersesongen blir stadig travlare i Turistinformasjonen, med meir besøk og meir salg for kvart år som går.

I vinterferievekene får vi ein vekst i antall besøkande i forhold til ellers i januar/februar, og det aukar også for kvart år: frå 2015 til 2017 har besøkstala i veke 8 og 9 auka med nesten 30 %. Veksten i besøkstalet så langt i år tydar på at det i år vil bli enda meir turistar og tilreisande som kjem innom Turistinformasjonen i vinterferien.

dsc03761.jpg

Vinterferien går av stabelen i veke 8 for austlandet og veke 9 for vestlandet (inkludert Bergen). Det er vanskeleg å måle eksakt, men me har inntrykk av at det blir meir travelt når austlandet har vinterferie fordi mange reiser til Bergen frå andre deler av landet. Veke 9 er meir «normal» fordi mange vestlendingar brukar fridagane til å reise bort. Uansett er det lett å merke at det er fleire nordmenn blant turistane i desse to viktige vekene.

(mer…)